Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

09.02.2024
АПИ обявява кнкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

01.02.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

01.02.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "финансов контрольор" в ОПУ Пловдив

Виж повече

01.02.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на за длъжността "юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване" в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

30.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление

Виж повече

30.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

17.01.2024
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление

Виж повече

09.01.2024
АПИ обявява конкурс за „експерт, анализатор на работни процеси III степен“ – 3 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

09.01.2024
АПИ обявява конкурс за „експерт, анализатор на работни процеси II степен“ – 2 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

08.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности" в ОПУ - Ямбол

Виж повече

05.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

14.12.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „старши експерт“ – 3 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при НТУ

Виж повече

14.12.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „младши експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при НТУ

Виж повече

12.12.2023
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

08.12.2023
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

07.12.2023
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

06.12.2023
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжност „главен инспектор“ – в отдел „Служебен контрол“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

05.12.2023
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжност „главен юрисконсулт“ – в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“

Виж повече

04.12.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

04.12.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg