Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 16 Рехабилитация на път ІІ-35 Плевен - Ловеч, Област Плевен Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-020
Лот 17 Рехабилитация на път ІІ-35 Троян Кърнаре от км 98+030 до км 103+055 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+353 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-023
Лот 18 Рехабилитация на път ІІІ-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево, област Ловеч Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001/021
Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена-Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и на път ІІІ-405 Царевец-Свищов от км 73+600 до км 75+778, Област Велико Търново Етап II BG161PO001/2.1-01-2007/001-015
Лот 20 Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) – Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град-Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-022
Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576, и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вадун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+000 до км 7+500 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001/018
Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец (Преслав – о.п. Търговище) от км 4+450 до км 28+926 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001/016
Лот 23 Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) – Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) -ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403 и от км 29+970 до км 36+205 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-019
Лот 24 Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-017
Лот 25 Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 185+487 до км 211+138 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-024
Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник от км 55+775 до км 73+529 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-026
Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, на път ІІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+351 и на път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-027
Лот 28 Рехабилитация на път ІІІ-591 Крумовград - яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-028
Лот 29 Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-029
Лот 30 Рехабилитация на път III-102 (Димово - Ружинци) - Бела - Белоградчик от км 0+000 до км 20+050 Етап II BG161PO001/2.1-01/2007/001-025