ОП Ид.No
1134
Обект на поръчката
15.11.2018 11:22:03
Услуга
Предмет на поръчката
15.11.2018 11:22:03
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 2, от км 161+367 до км 174+800”
Ред за провеждане
15.11.2018 11:22:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.11.2018 11:22:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.11.2018 11:22:03
170 от 12.11.2018
877915/12.11.2018 г.
15.11.2018 11:22:03
0.24 MB
Обявление/Публична покана
15.11.2018 11:22:03
от 12.11.2018
877919/12.11.2018 г.
15.11.2018 11:22:03
0.22 MB
Документация
15.11.2018 11:22:03
 
15.11.2018 11:22:03
22.26 MB
15.11.2018 11:22:03
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
15.11.2018 11:22:03
00044-2018-0109
Срок за получаване на офертите
15.11.2018 11:22:03
10.01.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
11.01.2019 12:35:48
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 21.01.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
18.01.2019 15:36:45
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 28.01.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
28.01.2019 12:10:23
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 06.02.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2018 11:22:03
 
10.05.2019 12:58:05
0.73 MB
23.08.2019 13:44:38
0.11 MB