ОП Ид.No
1196
Обект на поръчката
19.12.2018 18:28:43
Услуга
Предмет на поръчката
19.12.2018 18:28:43
Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана, видеонаблюдение и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Ловеч.
Ред за провеждане
19.12.2018 18:28:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2018 18:28:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2018 18:28:43
РД-11-62 от 14.12.2018
19.12.2018 18:28:43
2.02 MB
Обявление/Публична покана
19.12.2018 18:28:43
от 14.12.2018
19.12.2018 18:28:43
3.38 MB
Документация
19.12.2018 18:28:43
 
19.12.2018 18:28:43
14.61 MB
19.12.2018 18:28:43
11.39 MB
19.12.2018 18:28:43
0.16 MB
19.12.2018 18:28:43
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
19.12.2018 18:28:43
00044-2018-0120
Срок за получаване на офертите
19.12.2018 18:28:43
30.01.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2018 18:28:43
Протокол №2 от 19.02.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.04.2019 17:12:30
 
02.04.2019 17:12:30
1.27 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.04.2019 17:12:30
 
02.04.2019 17:12:30
1.58 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.04.2019 17:12:30
 
02.04.2019 17:12:30
1.6 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.04.2019 17:12:30
 
02.04.2019 17:12:30
4.65 MB
Решение за определяне на изпълнител
02.04.2019 17:12:30
 
Информация за спиране (ход на обжалване)
30.04.2019 12:37:53
 
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 15.04.2019г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се обжалва решението за определяне на изпълнител.
Решение за прекратяване
03.07.2019 09:19:29