ОП Ид.No
1217
Обект на поръчката
14.03.2019 10:56:41
Услуга
Предмет на поръчката
14.03.2019 10:56:41
„Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на Агенция “Пътна инфраструктура“ – Централна администрация, Институт по пътища и мостове и ОПУ- София
Ред за провеждане
14.03.2019 10:56:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.03.2019 10:56:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.03.2019 10:56:41
30 от 11.03.2019
899990/11.03.2019 г.
14.03.2019 10:56:41
0.16 MB
Обявление/Публична покана
14.03.2019 10:56:41
от 11.03.2019
900004/11.03.2019 г.
14.03.2019 10:56:41
0.19 MB
Документация
14.03.2019 10:56:41
 
Номер на преписка в АОП
14.03.2019 10:56:41
00044-2019-0016
Срок за получаване на офертите
14.03.2019 10:56:41
18.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.03.2019 10:56:41
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.05.2019 15:38:13
53-00-4927 от 21.05.2019
На 27.05.2019 г. от 11:00 часа, в зала 701, на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.06.2019 11:23:50
 
18.06.2019 11:23:50
0.11 MB
18.06.2019 11:23:50
0.24 MB
18.06.2019 11:23:50
0.11 MB
18.06.2019 11:23:50
0.23 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.06.2019 11:23:50
80 от 17.06.2019