ОП Ид.No
1259
Обект на поръчката
26.08.2019 10:25:21
Доставка
Предмет на поръчката
26.08.2019 10:25:21
Доставка на индустриални маршрутизатори за работа в разширен температурен диапазон
Ред за провеждане
26.08.2019 10:25:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.08.2019 10:25:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.08.2019 10:25:21
110 от 22.08.2019
929298/22.08.2019 г.
26.08.2019 10:25:21
0.16 MB
Обявление/Публична покана
26.08.2019 10:25:21
от 22.08.2019
929299/22.08.2019 Г.
26.08.2019 10:25:21
0.22 MB
Документация
26.08.2019 10:25:21
 
Номер на преписка в АОП
26.08.2019 10:25:21
00044-2019-0068
Срок за получаване на офертите
26.08.2019 10:25:21
30.09.2019 17:30