ОП Ид.No
1279
Обект на поръчката
29.07.2019 16:21:10
Строителство
Предмет на поръчката
29.07.2019 16:21:10
Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи столова и 15бр. дървени бунгала в ПБ Ахтопол, находящи се в ПИ 00878.107.590, по КК на гр.Ахтопол, м.Коросията
Ред за провеждане
29.07.2019 16:21:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.07.2019 16:21:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.07.2019 16:21:10
2 от 25.07.2019
29.07.2019 16:21:10
1.04 MB
Обявление/Публична покана
29.07.2019 16:21:10
от 25.07.2019
Обявление
29.07.2019 16:21:10
4.71 MB
Документация
29.07.2019 16:21:10
Документация и образци
30.07.2019 09:49:01
0.37 MB
30.07.2019 09:49:01
0.07 MB
30.07.2019 09:49:01
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
29.07.2019 16:21:10
00044-2019-0058