ОП Ид.No
1290
Обект на поръчката
14.08.2019 12:08:39
Услуга
Предмет на поръчката
14.08.2019 12:08:39
за допълване на оферта във връзка с изпълнение на конкретен договор за извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 87 – Градище 3, в участъка от км 323+100 до км 323+360 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, в обхвата на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.
Ред за провеждане
14.08.2019 12:08:39
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
14.08.2019 12:08:39
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
14.08.2019 12:08:39
Покана изх. № 33-00-118 от 14.08.2019
Документация
14.08.2019 12:08:39
 
Номер на преписка в АОП
14.08.2019 12:08:39
03461-2015-0006
Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП