ОП Ид.No
1305
Обект на поръчката
05.09.2019 14:50:09
Строителство
Предмет на поръчката
05.09.2019 14:50:09
Ремонт на покривното пространство на База за поддържане "Босна" към ОПУ Бургас
Ред за провеждане
05.09.2019 14:50:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 14:50:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 14:50:09
3 от 05.09.2019
05.09.2019 14:50:09
1.32 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 14:50:09
24-00-352 от 05.09.2019
05.09.2019 14:50:09
9.84 MB
Документация
05.09.2019 14:50:09
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 14:50:09
00044-2019-0081
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 14:50:09
08.10.2019 17:00