КУПИ Е-ВИНЕТКА - WWW.BGTOLL.BG - BUY E-VIGNETTE

Начало

5 са отворените оферти за проучвателно-проектантски работи и строителство на моста на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда

05.07.2013 16:48
P7054227.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени петте постъпили оферти за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда“. Проектът ще се реализира по аварийната програма на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за проучвателно-проектантски работи и строителство на моста на река Марица при км 0+525, на път ІІІ - 809 Любимец - Голяма звезда

04.07.2013 18:35
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда“.

Завърши рехабилитацията на близо 10 км от път ІІІ-202 Русе - Цар Калоян - Щръклево – Кацелово – Опака - Попово

04.07.2013 13:04
presconference_Lot_46.jpgЗавърши рехабилитацията и реконструкцията на 9.531 км от път ІІІ-202 Русе - Цар Калоян - Щръклево – Кацелово – Опака – Попово на територията на област Русе. Те са включени в лот 46 от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет.

Отворени са ценовите оферти за консултантска услуга за строителството на втория участък на път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга

03.07.2013 16:39
P7034193.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Отворени са следните ценови оферти:

Инж. Лазаров: Автомагистрала „Тракия“ е готова на 99,9%

03.07.2013 15:10
P7034162.JPGПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров присъства на отварянето на ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка, монтиране и поддържане чрез предоставяне под наем на химически санитарни възли на площадките за отдих по лот 2, лот 3, лот 4 и лот 5 от AM „Тракия“.

Проекти