КУПИ Е-ВИНЕТКА - WWW.BGTOLL.BG - BUY E-VIGNETTE

Начало

Една е офертата за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Кюстендил

17.10.2014 19:08
100_4884.JPGЕдна е постъпилата оферта в откритата процедура за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ.

Отварят се офертите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Кюстендил

17.10.2014 13:43
Remont_9115565.JPGДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в откритата процедура за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ.

Над 11 млн. лв. са инвестирани в рехабилитацията на 19 км от път III-7102 в област Добрич

16.10.2014 15:26
Lot_44_OPRR_1.jpgСъс средства от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. завърши рехабилитацията и реконструкцията на 19-километровия третокласен път III-7102 в община Тервел, област Добрич. Инвестицията е за над 11 млн. лв. Проектът – лот 44, е част от четвъртия етап на оперативната програма, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 20 км от път III-514 Камен - Драганово

16.10.2014 14:58
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 20,157 км от път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, в област Велико Търново.

Завърши рехабилитацията на 19 км от път III-7102 в област Добрич

15.10.2014 12:50
oprr-vario.jpgУтре в Добрич ще се проведе пресконференция по повод завършването на лот 44 от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. По проекта са рехабилитирани и реконструирани 19 км от път III-7102 разклон с път ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, област Добрич.  

Проекти