КУПИ Е-ВИНЕТКА - WWW.BGTOLL.BG - BUY E-VIGNETTE

Начало

Завърши рехабилитацията на 19 км от път III-7102 в област Добрич

15.10.2014 12:50
oprr-vario.jpgУтре в Добрич ще се проведе пресконференция по повод завършването на лот 44 от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. По проекта са рехабилитирани и реконструирани 19 км от път III-7102 разклон с път ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, област Добрич.  

Трима са кандидатите за рехабилитацията на 25 км от път III-235 – основна връзка между общините Дулово и Главиница

14.10.2014 16:44
PA142424.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 25,179 км от път ІІІ-235 от км 0+000 до км 25+178.92 в област Силистра.

Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 25 км от път III-235 – основна връзка между общините Дулово и Главиница

13.10.2014 15:42
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 25,179 км от път ІІІ-235 от км 0+000 до км 25+178.92 в област Силистра.

5 са отворените оферти за строителство при рехабилитацията на 12 км от път II-59 Момчилград - Крумовград

10.10.2014 16:47
PA102393.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 12,1 км от път II-59 Момчилград - Крумовград от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+439, в област Кърджали.  

АПИ кандидатства пред УО на ОПРР за предоставянето на близо 215 млн. лв. за рехабилитацията на 309 км пътища

09.10.2014 13:14
PA082377-1.JPGАгенция „Пътна инфраструктура“ внесе в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 17 кашона с документи. С тях пътната администрация кандидатства за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 17 проектни предложения на стойност 214 759 445,92 лв. С тези средства ще бъдат рехабилитирани около 309 км второкласни и третокласни пътища.  

Проекти