КУПИ Е-ВИНЕТКА - WWW.BGTOLL.BG - BUY E-VIGNETTE

Начало

Инж. Чайков подписа договорите за строителeн надзор на 4 проекта по ОП „Регионално развитие”

10.10.2013 15:47
oprr-vario.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договорите за строителен надзор на четири проекта от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Те са на територията на областите Добрич, Велико Търново, Търговище и Ямбол.

Утре се отварят ценовите оферти за дигитализиране на архива на пътните проекти по ОП „Транспорт“

09.10.2013 12:50
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Започва проектирането и строителството на моста над р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда

09.10.2013 10:36
PA096122-11.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора за проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда“. Проектът е от Аварийната програма на АПИ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.

Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при изграждането на мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

08.10.2013 16:29
PA086101.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за обект: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”.  

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителен надзор при изграждането на мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

07.10.2013 13:16
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за обект: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 „Провадия – Айтос” км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”.

Проекти