КУПИ Е-ВИНЕТКА - WWW.BGTOLL.BG - BUY E-VIGNETTE

Начало

Рекорден брой подадени оферти за избор на изпълнител на строителството на лот 1 на АМ „Струма“

08.06.2011 10:24
oferti-struma-lot1-P6081559.jpgРекорден брой оферти бяха подадени за участие в тръжната процедура за възлагане на обществена поръчва с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: „АМ ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА от км 305+220 до км 322+000”.  

Започна разглеждането на офертите за консултант на Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“

03.06.2011 14:48
of3.jpgНа 03.06.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура с предмет „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и изграждане на строеж:

В Агенция „Пътна инфраструктура“ предстои да бъдат отворени офертите за консултант на Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“

02.06.2011 15:55
logo_2EU-EN.jpgНа 03.06.2011 г. от 12:30 ч. в зала 702 ще бъдат отворени предложенията на участниците в открита процедура с предмет „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и изграждане на строеж: Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 (рехабилитация и реконструкция – от км 342+639.41 до км 350+858,31 и ново строителство - от км 343+200 = 349+996 (от рехабилитацията) до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368)“    

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител строителство на Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“

19.05.2011 15:47
P5191114.jpgНа 19.05.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Определяне на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект:

В Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителство на Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“

18.05.2011 10:50
Logo-EU.jpgНа 19.05.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат  отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Определяне на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект:

Проекти