КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

АПИ кандидатства пред УО на ОПРР за предоставянето на близо 215 млн. лв. за рехабилитацията на 309 км пътища

09.10.2014 13:14
PA082377-1.JPGАгенция „Пътна инфраструктура“ внесе в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 17 кашона с документи. С тях пътната администрация кандидатства за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 17 проектни предложения на стойност 214 759 445,92 лв. С тези средства ще бъдат рехабилитирани около 309 км второкласни и третокласни пътища.  

Утре се отварят офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 12 км от път II-59 Момчилград - Крумовград

09.10.2014 13:03
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 12,1 км ог път II-59 Момчилград - Крумовград от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+439, в област Кърджали.  

Един е кандидатът за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Видин и Монтана

08.10.2014 17:55
PA082358.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ е отворена постъпилата оферта в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район, стопанисвани от АПИ.  

Инж. Лазаров ще приветства участниците в 7-та национална пътна конференция

08.10.2014 10:46
LLazarov_cv_pic.JPGУтре председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров ще приветства участниците в 7-та национална конференция по пътищата. Тя се организира от катедра „Пътища“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия и АПИ под патронажа на Министерството на регионалното развитие, а основната тема тази година са пътните настилки. Домакин на форума е хотел „Иберостар” в Слънчев бряг.

3 са отворените оферти за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене - Якимово - Вълчедръм

07.10.2014 16:45
PA072352.JPG3 са отворените оферти за рехабилитацията и реконструкцията на 19,6 км от път ІІІ-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, в област Монтана.

Проекти