КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителство на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” – Западна дъга

07.05.2012 14:40
07_05_12.jpgНа 7 май 2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:  

В АПИ бяха отворени офертите за консултантска услуга във връзка със строителството на обходен път на град Монтана

19.04.2012 13:12
Logo-OPT.pngНа 19.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите воткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обходен път на град Монтана – Път I-1 (E 79) от км 102+060 до км 114+512.20“.  

В АПИ бяха отворени офертите за консултантска услуга във връзка със строителството на обходен път на град Враца

19.04.2012 11:05
logo_2EU-EN.jpgНа 18.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите воткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството  на обект: „Обходен път на град Враца – Път I-1 (E 79) от км 0+000 до км 6+816,60“. Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

В АПИ бяха отворени офертите за строителство на обходен път на град Враца

19.04.2012 10:33
logo_2EU-EN.jpgНа 18.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на обект: "Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60”. Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:  

В АПИ бяха отворени офертите за строителството на обходен път на град Монтана

18.04.2012 13:06
Logo-OPT.pngНа 18.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на обект: „Път I-1 (E79) обходен път на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20”.  

Проекти