КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Утре ще бъдат отворени офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 17 км от път III-4082 Чешма - Кесарево

20.10.2014 16:16
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията на 17,3 км от път III-4082 Чешма - Кесарево от км 23+300 до км 40+650, в област Велико Търново.

Отварят се офертите за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

20.10.2014 15:57
DSC07148.JPGУтре ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас; предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ, както и за доставка, монтаж и внедряване на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).

Във Велико Търново ще се проведе регионално работно съвещание по повод зимната подготовка на републиканските пътища

20.10.2014 15:52
road_winter.jpgУтре във Велико Търново ще се проведе регионално работно съвещание по повод зимната подготовка на републиканските пътища. В нея ще участват представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, областните пътни управления, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областни дирекции на МВР, Областни дирекции на „ПБЗН“, пътноподдържащи фирми, БЧК и СБА.  

Трима са кандидатите за рехабилитацията на 20 км от път III-514 Камен - Драганово

17.10.2014 19:14
100_4879.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 20,157 км от път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, в област Велико Търново.  

Една е офертата за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Кюстендил

17.10.2014 19:08
100_4884.JPGЕдна е постъпилата оферта в откритата процедура за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ.

Проекти