Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Утре се отварят ценовите оферти за дигитализиране на архива на пътните проекти по ОП „Транспорт“

09.10.2013 12:50
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Започва проектирането и строителството на моста над р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда

09.10.2013 10:36
PA096122-11.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора за проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец - Голяма звезда“. Проектът е от Аварийната програма на АПИ и се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.

Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при изграждането на мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

08.10.2013 16:29
PA086101.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за обект: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”.  

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителен надзор при изграждането на мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

07.10.2013 13:16
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за обект: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 „Провадия – Айтос” км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”.

Инж. Чайков: Необходимо е да се инвестират средства за изграждането на млади кадри за пътното строителство

03.10.2013 13:20
  100_4444-1.jpgИнж. Стефан Чайков, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, участва в Шестата национална конференция по пътища с международно участие на тема „Кръгови кръстовища“. Форумът бе открит от министъра на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева. Официален гост бе и председателят на Европейската пътна федерация г-н Кристоф Никодим.  

Проекти