Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

13 са отворените оферти за одит на проектите от петия етап на ОПРР

28.06.2013 15:54
P6284117.JPG13 са отворените оферти за избор на изпълнител за извършване на одит на осъществените дейности и отчитане на разходите по проектите от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път ІІІ-112 Добри дол – Монтана и път ІІ-13 Кнежа –Искър, области Монтана и Плевен.Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Нито една оферта не е подадена за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“

28.06.2013 15:46
Razkopki_Mariza.jpgНе са постъпили оферти за участие в откритата процедура за определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“ от км 5+000 до км 70+620. Проект „Изграждане на автомагистрала „Марица” - лот 1 и лот 2” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на АМ „Марица“

27.06.2013 18:13
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на обект: АМ „Марица” /А-1/ „Оризово-Капитан Андреево”, участък Лот 1 „Оризово-Димитровград” от км5+000 до км 36+400 – км 10+500 – „Гита” 110кV; при км 16+430 – „Тракия” 220 кV; при км 16+530 – „Румелия” 220 кV;  

В АПИ ще бъдат отворени офертите за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“

27.06.2013 14:40
ilustration_arch_Maritsa.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“, от км 5+000 до км 70+620“. Бъдещият изпълнител ще трябва да направи пълно археологическо проучване на археологически обекти, регистрирани в землищата на с. Златна Ливада, община Чирпан, област Стара Загора и с. Великан, община Димитровград, област Хасково.

Утре ще бъдат отворени офертите за одит на проектите от петия етап на ОПРР

27.06.2013 14:31
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за извършване на одит на осъществените дейности и отчитане на разходите по проектите от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път ІІІ-112 Добри дол – Монтана и път ІІ-13 Кнежа –Искър, области Монтана и Плевен."

Проекти