Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма”

14.03.2013 14:04
logo_2EU-EN.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”.  

В АПИ ще бъдат отворени офертите за проектиране и строителство на първия участък на път І-8 Калотина-СОП

14.03.2013 11:29
logo_2EU-EN.jpgНа 15.03.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ участък 1 от км 1+000 до км 32+447“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Офертите ще бъдат отворени от 12:00 часа, в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителен надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма“

13.03.2013 14:17
logo_2EU-EN.jpgНа 14.03.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект „АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Офертите на допуснатите до този етап участници ще бъдат отворени от 14:00 часа, в зала 701, ет. 7 в сградата на АПИ.

4 са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

12.03.2013 12:54
site_ready-3.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Офертите на кандидатите бяха отворени в присъствието на инж. Илиана Захариева, член на Управителния съвет на АПИ, представители на фирмите кандидати и др. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта чрез комплексна оценка, включваща следните показатели:

В АПИ бяха отворени офертите за изпълнител на два подобекта на лот 1 от АМ „Струма”

12.03.2013 12:36
logo_2EU-EN.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строителни  работи на Обект: „АМ „Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000” с два обособени подобекта, както следва: Подобект № 1: Усилване на земната основа с механична стабилизация на обособени участъци по трасето на обекта в резултат на форсмажорни обстоятелства. Подобект № 2: Допълнителни Земни и Пътни работи в т.ч. доставка на материал по приложено километрично описан участък от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”, от км 314+790 до км 315+380.

Проекти