Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ бяха отворени офертите за доставка на системи за регистриране на трафик и везни за измерване на осовото тегло

21.01.2013 13:54
P1212810.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за доставка на системи от броячи/класификатори за постоянно регистриране на трафика и преносими везни за измерване на осовото тегло в движение. Те са по Проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на Северната скоростна тангента

21.01.2013 13:19
logo_2EU-EN.jpgНа 22.01.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура с предмет: “Определяне на изпълнител консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Събитието ще се състои от 13.30 ч. в сградата на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за консултантска услуга на обхода на Габрово

21.01.2013 13:16
logo_2EU-EN.jpgУтре – 22 януари 2013 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Офертите на участниците в процедурата ще бъдат отворени в 12:30 часа в сградата на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за доставка на системи за регистриране на трафик и везни за измерване на осовото тегло

18.01.2013 12:52
api_building_new.jpgНа 21.01.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за доставка на системи от броячи/класификатори за постоянно регистриране на трафика и преносими везни за измерване на осовото тегло в движение. Те са по Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Офертите ще бъдат отворени в 12:15 часа, в зала 702, в сградата на АПИ.

В АПИ бяха отворени офертите за проектиране на път I-1 Ружинци – Монтана от км 61 до км 102 и път I-1 Монтана – Враца от км 111 до км 140

15.01.2013 14:34
P1152794.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана” както следва: - Участък № 1: Път І-1 „Ружинци – Монтана” от км 61+750 до км 102+060 - с приблизителна дължина 40.310 км; - Участък № 2: Път І-1 „Монтана – Враца” от км 111+305.50 до км 140+008 - с приблизителна дължина 28.703 км.Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

Проекти