lima.api.bg - приложение за актуална пътна информация

Начало

В петък - от 18 ч. до 21 ч., и в неделя - между 14 ч. и 20 ч., се ограничава движението на тежкотоварните МПС по автомагистралите

01.08.2014 11:39
Lorry_Road.jpgВ петък - от 18 ч. до 21 ч., и в неделя - между 14 ч. и 20 ч., се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона по автомагистралите и определени участъци от първокласната и второкласната републиканска мрежа. Целта е по-висока пътна безопасност при засиления трафик в активния туристически сезон.

Отварят се ценовите оферти за рехабилитация на 20 км от път III-804 Поповица – Асеновград

31.07.2014 16:17
P4299193.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата обществена поръчка за определяне на изпълнител на рехабилитацията път III-804 Поповица – Асеновград, от км 0+000 до км 20+442,71. Проектът е лот 15А от програма „Транзитни пътища V“.  

Инж. Чайков: Безопасността на гражданите е най-важна и ограничението в движението на тежкотоварните МПС в петък и неделя остава в сила до 15 септември

30.07.2014 17:56
P7301129-1.jpg Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков обсъди с Красимир Лалов от Националното сдружение на българските превозвачи, въведените ограничения за движението на моторните превозни средства над 12 тона по автомагистралите и участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. В срещата участва Антон Антонов, началник на отдел „Пътна полиция“ в ГД „Охранителна полиция“ на МВР, и директорът на ИА „Автомобилна администрация“ Димитър Ганев.

6 са отворените оферти за надзор на първия етап от Западния обходен път на Пазарджик и на 7 км от път II-37

29.07.2014 15:35
P7291109.JPG6 са отворените офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнитeл за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническите проекти и упражняване на строителен надзор за обект:

Отворена е постъпилата оферта за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Северозападния район, област Ловеч

29.07.2014 15:32
P7291120.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта за „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район , стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата”. Комисията ще отвори постъпилите оферти за обособена позиция №4 - републиканските пътища на територията на област Ловеч.  

Проекти