lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Отворени са ценовите предложения за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

18.10.2013 17:56
odit_op_18102013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с 5 обособени позиции.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за одит на проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

18.10.2013 14:05
oprr-vario.jpgНа 21 октомври в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и път II – 13 Кнежа-Искър, области Монтана и Плевен“.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

17.10.2013 17:20
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с 5 обособени позиции.

9 са отворените оферти за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

16.10.2013 18:27
PA166154.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на AM „Tракия“ и път III-666 и пътен възел „Oризово“ при пресичането на AM „Tракия“ и AM „Mарица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: AM „Mарица“ „Oризово-Kапитан Aндреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

15.10.2013 20:05
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: АМ „Марица“ „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000. Офертите ще бъдат отворени от 14.30 ч. в, зала 702, в сградата на АПИ.

Проекти