Начало » Пътни такси и разрешителни

Пътни такси и разрешителни

Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ  - Архив


Издаване на удостоверения и разрешителни

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения

АРХИВ

АПИ напомня, че крайният срок за подаване на Заявление за преиздаване на Разрешения за експлоатация е до 19 юни т.г.