Начало » Пресцентър » Новини » 15 са кандидатите за надзор при рехабилитацията на 7 км от път II-81 Берковица - Монтана

15 са кандидатите за надзор при рехабилитацията на 7 км от път II-81 Берковица - Монтана

21.01.2020 17:10

imagesCA6OQ3A7.jpg15 са отворените оферти в тръжната процедура за избор на изпълнител на строителен надзор при рехабилитацията на 7 км от второкласния път II-81 Костинброд - Берковица – Монтана, от 94-ти до 101-ви км в област Монтана. Проектът ще се финансира от Европейския съюз по програмата за развитие на граничните зони „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 175 465 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 15 месеца.


 

Отворените оферти са на:

 • „ТРИ-ЕС“ ЕООД;
 • „СТРОЛ – 1000“ АД;
 • ДЗЗД „ПЛОВДИВИНВЕСТ-НТСС“, в което участват: „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, Научно-технически съюз по строителството - „Консултинженеринг“ ЕООД;
 • „КИМТЕКС ЛС“ ООД;
 • „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД;
 • „ТРАФИКХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „Пи Ес Консулт“ ЕООД;
 • „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД;
 • РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
 • „Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД, с участници: „Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор“ ЕООД;
 • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
 • ДЗЗД „ЧИРПАН КОНСУЛТ“, в което са: „РУТЕКС“ ООД и „КОНТРОЛС“ ООД;
 • „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД;
 • „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД.

Началото на обекта е при 94-ти км след с. Благово в посока Монтана, а краят – при 101-ви км в Северната промишлена зона на Монтана, при пътния възел с обходния път на града. С изпълнението на проекта ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на отсечката, като се осигури оптимална скорост на движение и повишаване безопасността на движение.

Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка, уширяване на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Ще бъде укрепен участък от 120 м със свлачищен процес при 95-ти км, в непосредствена близост до язовир „Чернила“. Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м.