Начало » Пресцентър » Новини » 365 дни в годината ще се брои трафикът по автомагистралите и пътищата от I клас, част от ТЕН-Т мрежите

365 дни в годината ще се брои трафикът по автомагистралите и пътищата от I клас, част от ТЕН-Т мрежите

04.11.2015 13:10

PB046362.JPG24 часа в денонощието и 365 дни в годината ще се брои трафикът по автомагистралите и пътищата от I клас, част от ТЕН-Т мрежите. Със средства от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. завърши изграждането на системата за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.


 

Монтирани са 100 броя преброителни пункта. Със средства от ЕС Агенция „Пътна инфраструктура“ завършва поредния иновативен проект, тъй като досега информацията за интензивността на трафика е получавана и обработвана изцяло ръчно, подчерта Николина Чапанова, директор на дирекция в АПИ. Броячи са инсталирани на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“, „Марица“ и „Струма“, както и на първокласни пътища от републиканската пътна мрежа.

Тестовото преброяване показва, че началото на АМ „Тракия“ – при изхода на София, е най-натовареният участък от републиканската пътна мрежи. Средно на денонощие през него преминават между 35 000-47 000 моторни превозни средства, съобщи ръководителят на проекта Петър Иванчев. В края на работната седмица и при събирането на няколко почивни дни интензивността достига около 48 000-50 000 МПС за 24 часа. След разклона за Нови Хан, Равно поле, Елин Пелин и Лозен натоварването намалява с 10 000-15 000 превозни средства и достига между 20 000-25 000 МПС, а в пикови дни до 35 000 МПС.

Най-интензивно е движението в дните петък и понеделник. Например на 30 октомври /петък/ преброителният пункт на АМ „Тракия“ на изхода на София е отчел 47 521 МПС за денонощие, а на 23 октомври – 46 629 МПС. На 26 октомври /понеделник/ съответно 40 465 МПС, а на 19 октомври /понеделник/ - 39 952 МПС.

Средно на денонощие по АМ „Люлин“ са регистрирани между 14 000 и 15 000 автомобила, а в софийския участък от АМ „Хемус“ в пикови дни трафикът е около 28 000-30 000 МПС в денонощие. В останалото време интензивността е 26 000-27 000 МПС за 24 часа.

След пускането на лот 2 Дупница – Благоевград от АМ „Струма“ трафикът по път I-1 (E-79), в участъка преди Дупница намалява с около 5000 МПС на ден. Преди завършването на участъка по първокласния път натовареността средно на денонощие е била 15 000-23 000 превозни средства.

Системата за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик ще замени съществуващата досега ръчна система. Технологията, по която се осъществява броенето на трафика, е комбинация от камери, които разпознават преминаващите моторни превозни средства и по софтуерен път определят направлението на движение. Чрез индуктивни рамки, разположени в пътната настилка, се извършва класификация на видовете превозни средства – леки автомобили, камиони, автобуси и т. н. Системата може да проследява генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване. Чрез измерването на трафика по пътната мрежа се доказва целесъобразността на извършените строително-монтажни дейности и устойчивостта на проектите във времето.

Инсталирани са и 3 системи за автоматизирано наблюдение на метеорологичните условия. Те ще отчитат температурата и влажността на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, тип и количество на валежите, температура и влажност на пътната настилка и т. н. Трите станции са в областите Монтана (път Е-79 – при с. Долна Вереница), Благоевград (района на Кресна) и Бургас (път І-6).

Изпълнител на системата за автоматизирано събиране на данните, след проведена обществена поръчка по ЗОП, е Сдружение „Контракс Инфра“. В него участват: „Контракс“ АД и „ИНФРА РОУДС“ ЕООД. Стойността на договора е 3 997 524 лв. без ДДС.

Проектът BG161РО004-2.0.01-0013 „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите“ се финансира по Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.