Начало » Пресцентър » Новини » 4 са отворените ценови оферти за строителството на обходния път на град Димово

4 са отворените ценови оферти за строителството на обходния път на град Димово

08.08.2014 15:29

P8081182.JPGЧетири са отворените ценови оферти за изпълнение на строително-монтажните дейности на „Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1”. Общата дължина на участъка е 7,8 км. Проектът е по програма „Ново строителство“ и ще се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.


 


Отворените ценови оферти са на:

  • „Хидрострой“ АД - 15 702 837,74 лв. без ДДС;
  • „Трейс Груп Холд“ АД - 12 668 353,59 лв. без ДДС;
  • „Пътстрой-92“ АД - 13 499 441,97 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Пътища Димово“, в което участват: „ПСТ Холдинг“ ЕАД и „Каро Трейдинг“ ООД - 10 693 469,94 лв. без ДДС.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Срокът за изграждането на обекта е 210 календарни дни от датата на сключване на договора.

Път I-1 е част от общоевропейски транспортен коридор №ІV. Чрез него се осъществяват транспортни връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин - Калафат се увеличи транзитният трафик в Северозападна България.

В участъка от км 39+480 до км 47+300 път I-1 преминава през гр. Димово и селата Бела, Скомля и Медовница, което определя ниска скорост на движение и повишава риска от пътнотранспортни произшествия. С изграждането на обходния път движението ще бъде изнесено извън населените места, с което ще се повиши безопасността на движението, ще се подобрят условията за живот в населените места и опазването на околната среда.