Начало » Пресцентър » Новини » 5 са отворените ценови оферти за надзор при рехабилитацията на 14 км от път III-235 Зафирово - Малък Преславец

5 са отворените ценови оферти за надзор при рехабилитацията на 14 км от път III-235 Зафирово - Малък Преславец

12.11.2014 14:57

sn.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 13,9 км от път ІІІ-235, път ІІ-21 - Зафирово - Разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - пристанище Малък Преславец от км 39+117 до км 53+022.49, в област Силистра.

 


 

 

Отворените ценови оферти са:

  • ДЗЗД „СЖС-ИКП“, в което участват: „СЖС България“ ООД, „СЖС Чех Републик“ и с.р.о., „ИнжКонсултПроект“ ООД – 97 000 лв. без ДДС;
  • „Трансконсулт-БГ“ ООД - 186 050 лв. без ДДС;
  • „Трафик холдинг“ ЕООД - 140 000 лв. без ДДС;
  • „Рутекс“ ООД - 191 950 лв. без ДДС;
  • „Пътинвестинженеринг“ АД - 194 713 лв. без ДДС.

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, е на територията на община Главиница. Започва при кръстовището с път II-21 Русе - Силистра в село Зафирово и завършва при пристанище Малък Преславец на река Дунав. Трасето преминава през селата Зафирово и Малък Преславец.

Проектът - лот 76, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.