Начало » Пресцентър » Новини » 6 са отворените оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

6 са отворените оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

26.11.2013 15:54

100_4469.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за обект: „Избор на изпълнител за извършване на проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища“.                                                                           

 

 


 

Отворени са офертите на:

  • Обединение „Ноема – БИМ“, в което участват: Ноема ООД и БИМ Консултинг ООД;
  • Прагматика ООД;
  • Болкан Бритиш Соушъл Сървейс АД;
  • Обединение "И - Рисърч", в което участват: Иконометрика ЕООД и Витоша рисърч ЕООД;
  • Естат ООД;
  • Маркет линкс ООД.

Целта на проучването е да се анализират обществените нагласи към текущите политики и практики за поддръжка на пътната мрежа, да се оцени ефективността на проектите по ОПТ и останалите програми и т. н..

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.