Начало » Пресцентър » Новини » АПИ: Маркировката в ремонтирания участък на АМ “Тракия” между Чирпан и Стара Загора гарантира безопасността на движението

АПИ: Маркировката в ремонтирания участък на АМ “Тракия” между Чирпан и Стара Загора гарантира безопасността на движението

23.07.2021 14:50

6.jpgХоризонталната маркировка, положена в ремонтирания участък на автомагистрала “Тракия” между Чирпан и Стара Загора, към момента гарантира безопасността на движението. Това установи проверка на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенция “Пътна инфраструктура” и Института по пътища и мостове /ИПМ/, които се отзоваха на покана от Европейския център за транспортни политики /ЕЦТП/ за измерване на дневната и нощната видимост на маркировката при 208-ми км на магистралата в дясното платно за Бургас. Движението по отсечката беше пуснато на 16 юли т.г.


 


След проверка на сертификата за калибриране /точност на измерването/ на ретрорефлектометъра на ЕЦТП беше установено, че апаратът е надлежно калибриран и измерените стойности са съгласно дадените в сертификата. При измерванията на характеристиките на маркировката беше констатирано, че дневната видимост отговаря на изискванията в началото на експлоатацията, каза н.с. Дафинка Пангарова от Института по пътища и мостове. Нощната видимост при влажни условия е над изискванията, а нощната видимост за суха настилка е под изискванията за начална експлоатация, но над изискванията за безопасна експлоатация /над 150 миликандела за лукс на кв. м, което е мерната единица за коефициент на яркост при обратно отражение/, подчерта Дафинка Пангарова.

Тъй като маркировката е пусната в експлоатация на 16  юли, трябва да се изчака до 10-14 дни за актуално измерване, съгласно стандарта БДС EN1436 и да се направи измерване на достатъчен брой представителни участъци с необходимата статистическа обработка и неопределеност на измерванията, обясни експертът от ИПМ.

След анализ на получените резултати и при установяване на несъответствия с нормативните изисквания изпълнителят на полагането на маркировката ще извърши премаркиране, съгласно гаранционните условия на договора, заяви директорът на дирекция “Поддържане на пътната инфраструктура” в АПИ инж. Даниел Иваничков.

7.jpg 2.jpeg