Начало » Пресцентър » Новини » Изпълнена е 70% от рехабилитацията на 13 км пътна мрежа в област Кърджали, финансирана по ОПРР

Изпълнена е 70% от рехабилитацията на 13 км пътна мрежа в област Кърджали, финансирана по ОПРР

16.05.2013 11:39

lot41_3.jpgИзвършени са 70% от строително-монтажните дейности на Лот 41 – път II-58 Р-н I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград – Дъскари – Голямо Каменяне – Аврен – гръцка граница от км 20+340 до км 26+166.


 

Общата дължина на участъците, които се реконструират, е 13,373 км. Проектът включва полагане на основни асфалтови пластове, на нови облицовани окопи, банкети и т.н. След приключване на всички предварителни строително-монтажни дейности ще бъде положена асфалтовата настилка, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Очаква се в края на месец май проектът да бъде напълно завършен.

Първият участък, който се реконструира, обхваща път II–58 Р-н I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047. Общата дължина е 7.547 км. Последният основен ремонт на отсечката е през 1978 г. Пътят е най-пряката транспортна връзка за областите Кърджали и Пловдив.

Вторият участък - път III-5904 Крумовград – Дъскари – Голямо Каменяне – Аврен – гръцка граница от км 20+340 до км 26+166, е с обща дължина 5.826 км. Той осигурява връзката на селищата от област Кърджали с гръцката граница.

Със завършването на рехабилитацията и реконструкцията на двата пътни участъка ще се повиши безопасността на пътуване, ще се подобрят транспортните връзки на община Черноочене с област Смолян и между общините Крумовград и Аврен. Това ще улесни достъпа на жителите на населените места в област Кърджали до административни, здравни, образователни и културни услуги.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е фирма ДЗЗД „Трейс Изток”. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Обединение Трансеко“. Договорът за строителство е на стойност 6 044 888.72 лева с ДДС, а за строителния надзор – 198 300 лева с ДДС.

Лот 41 е част от обектите в ІV етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Стойността му е 6 489 156.73 лева. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 5 515 783.22 лева.