Начало » Пресцентър » Новини » Изпълнени са над 90% от строителните работи на участъка от път III-3402 Славяново – Пордим

Изпълнени са над 90% от строителните работи на участъка от път III-3402 Славяново – Пордим

09.05.2013 13:01

20130509_113824.jpgПродължава рехабилитацията на над 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим от км 10+654,81 до км 21+763,03. Тя се финансира по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". Строително-монтажните работи стартираха през юни м. г. и до момента са изпълнени над 90% от предвидените дейности, съобщи инж. Христо Петров, началник на отдел в Агенция "Пътна инфраструктура".
Строителството е по проекта "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт-Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия-Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III 3402 Славяново - Пордим", Апликационен номер: 2(2i)-1.1-3. Бюджетът му на територията на България е 6.792.417,20 лева. Водещ партньор е Окръжен съвет Олт, Румъния, а партньор от българска страна е АПИ.

Информация за напредъка на обекта и извършените строителни дейности представиха на пресконференция в Плевен инж. Христо Петров, инж. Десислава Филимонова, ръководител на проекта от АПИ, инж. Ивайло Денчев, директор на ОПУ-Плевен, и Венцислав Дилков, представител на Обединение „Трейс Пордим”.


Рехабилитираният пътен участък от 11.108 км преминава през територията на общините Плевен и Пордим. Началото на обекта е в Славяново, а краят е в Пордим. В Пордим отсечката се пресича с множество улици в града, а на км 20+748 с петклонно кръстовище.
В първия участък на обекта - от км 10+654.81 в гр. Славяново до км 14+853.97 преди пресичането на път III - 3402 с път I-3, са завършени локалните и предварителни ремонти, заустванията на селскостопански пътища, изградени са нови тръбни водостоци. В целия участък са положени неплътен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон за износващ пласт. В Славяново са поставени нови бетонови бордюри. Изграждат се банкети и отводнителни окопи.
Във втория участък - от кръстовището с път I-3 Ботевград - Плевен - гара Бяла до гр. Пордим, с дължина около 5 км, е изпълнена основа от студено рециклирана настилка с цел повишаване на носимоспособността. Технологията на изпълнение включва студено рециклиране на съществуващите асфалтови пластове на дълбочина 25 см и смесването им със свързващо вещество. Изградени са нови тръбни водостоци, оформят се отводнителните окопи и банкетите, монтират се пътни знаци за организация на движението.
Третият участък от обекта преминава изцяло през град Пордим. Кръстовището при км 20+748, което е петклонно, е реконструирано като кръгово. Завършен е основният ремонт на участъка с две платна за движение. В града са поставени нови бетонови бордюри. Запазват се съществуващите тротоари и зелени площи, изграждат се и нови тротоари.
Ремонтните работи на обекта се извършваха без отбиване на движението, с изключение на втория участък. При изпълнение на основния пласт от студено рециклирана настилка беше създадена временна организация на движението чрез отбиването му по обходен маршрут.
Строително-монтажните работи се изпълняват от Обединение „Трейс Пордим”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр.София и „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора. Договорът им е на стойност 5 013 023,36 лв. без ДДС. Строителният надзор осъществява Сдружение „Пътконсулт 2000 – Три Ес” - „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София и „Три Ес” ЕООД, гр. София. Техният договор е за 120 000 лв. без ДДС.
На обекта досега сме положили над 23 хил. тона асфалтобетон. Обектът се изпълнява в график и ни остава полагането на маркировката и монтирането на еластичните огради, съобщи инж. Дилков, представител на изпълнителя.
С рехабилитацията на пътя ще се осигури връзка между общините Плевен, Пордим и Ловеч, както и между отделните населени места, разположени в региона. Пътят има важно стопанско значение и за трите общини. С обновяването на третокласната пътна инфраструктура ще се стимулира развитието на туризма. В град Пордим има два музея, свързани с Руско-турската освободителна война. Единият е на името на цар Александър ("Руският" музей), а другият - на името на крал Карол I ("Румънският" музей). В „Румънския" музей е била разположена щаб-квартирата на румънската армия.
На територията на област Плевен се изпълнява още един проект по програма „Трансгранично сътрудничество България – Румъния“. В края на септември м. г. започна рехабилитацията на над 16 км от третокласния път Тръстеник – Ореховица.