Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за консултантска услуга във връзка със строителството на обходен път на град Враца

В АПИ бяха отворени офертите за консултантска услуга във връзка със строителството на обходен път на град Враца

19.04.2012 11:05

logo_2EU-EN.jpgНа 18.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството  на обект: „Обходен път на град Враца – Път I-1 (E 79) от км 0+000 до км 6+816,60“.

Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:


 

1. „ТРАФИККОНСУЛТ БГ” ЕООД;

2. „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ” ООД;

3. „РУТЕКС” ООД;

4. „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД;

5. „ЕЖИС ПЪТИЩА – БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД;

6. ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ТРИ ЕС” .

Проектът се финансира по ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.