Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се ценовите оферти за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково - Кърджали

Отварят се ценовите оферти за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково - Кърджали

07.07.2014 16:50

bioukrevane.jpgНа 9 юли в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 Хасково-Кърджали в участъци: от км 380+500 до км 380+600 (дясно), от км 383+380 до км 383+550 (ляво) и от км 383+380 до км 383+490 (дясно).

 


Поръчката включва прилагането на биоинженерна технология за превенция на свлачища и ерозирали склонове чрез затревяване с нискостеблена растителност.

Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени от 10.30 ч. в зала 701, в АПИ.