Начало » Пресцентър » Новини » Отворена е ценова оферта за проектиране и строителство на обект при км 160+150 от път I-5 Габрово – Шипка

Отворена е ценова оферта за проектиране и строителство на обект при км 160+150 от път I-5 Габрово – Шипка

27.09.2013 12:29

P9276049.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ е отворена ценовата оферта на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: “път I-5 Габрово – Шипка, км 160+150 – пропадане на пътно платно”.

Отворената ценовата оферта е на Обединение „Пси Ранконик Про Инженеринг", на стойност 237 855.83 лв. без ДДС – обща цена за изпълнение на договора, разпределена както следва:


 

  • Стойност за изпълнение на Първи етап (проучвателно-проектантски работи) – 35 342.50 лв. без ДДС;
  • Стойност за изпълнение на Втори етап (строително-монтажни работи) -202 513.33 лв. без ДДС.

Проектът е по Аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“.