Начало » Пресцентър » Новини » Отворена е ценовата оферта за изготвяне на екологична оценка на Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията до 2020 г.

Отворена е ценовата оферта за изготвяне на екологична оценка на Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията до 2020 г.

17.04.2014 14:35

P4178631.JPGОтворена е ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на екологична оценка на Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г.“


Отворената ценова оферта е на:

  • „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД - 45 270 лв. без ДДС.

С изготвянето на eкологичната оценка ще се допринесе за интегрирането на политиката по управление и опазване на околната среда в Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България. Ще се осигури по-високо ниво на защита на природата, като бъдат предложени мерки за предотвратяване и намаляване на евентуални неблагоприятни последствия върху околната среда.