Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за изграждане на надлез на път ІІІ-408 над път І-4 при пътен възел „Камбурово“

Отворени са ценовите оферти за изграждане на надлез на път ІІІ-408 над път І-4 при пътен възел „Камбурово“

01.10.2013 17:08

api_building_new.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Надлез на път ІІІ-408 Камбурово Илийно над път І-4 при км 197+630 – пътен възел Камбурово”.

Ценовите оферти на допуснатите участници са:


 

  • „Пътища и мостове" ЕООД , гр. Варна с предложена обща цена за изпълнение на договора – 230 081,22 лв. без ДДС;
  • Сдружение „ПИСИП", с участници „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т" ЕАД И „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на договора – 272 837,81 лв. без ДДС;
  • „Автомагистрали-Черно море" АД с предложена обща цена за изпълнение на договора – 275 390,78 лв. без ДДС;
  • „Мостремонт 97" ООД, гр. София с предложена обща цена за изпълнение на договора – 216 535,00 лв. без ДДС;