Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за поддържане на републиканските пътища в областите Перник и София

Отворени са ценовите оферти за поддържане на републиканските пътища в областите Перник и София

04.06.2015 09:45

imagesCA6OQ3A7.jpgОтворени са ценовите оферти в откритата процедура за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, по обособена позиция №3 – републиканските пътища в област Перник, и обособена позиция № 4 – за републиканската инфраструктура в област София.


 

 

Офертата за поддържане на пътищата в област Перник е на „ЗМБГ КОНСТРАКШЪН” ДЗЗД.

Трима са кандидатите за област София. Това са:

  • КОНСОРЦИУМ „СЕРДИКА”;
  • „БЕЛМЕКЕН 2015” ДЗЗД;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ 2015“.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.