Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите предложения за изграждане на система за автоматично събиране на данни за автомобилния трафик

Отворени са ценовите предложения за изграждане на система за автоматично събиране на данни за автомобилния трафик

10.07.2013 16:30

P7104281.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”.


Проектът се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Той е по договора за предоставяне на безвъмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.“

Отворени са следните ценови предложения:

  • „Бетамонт и Ко“ ДЗЗД, гр. София, в което участват: "Бетамонт" ООД, "ДОСА Словакия" ООД, Словакия и "Био Пи Ди Ес" ЕООД, гр. София - 5 825 861.16 лв. без ДДС;
  • „Лирекс БГ“ ООД, гр. София – 2 446 446 лв. без ДДС;
  • Консорциум „ЕИ – ИТС“, гр. София, в който участват: "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД, гр. София и "ИТА Инженеринг" ООД, София - 2 940 754 лв. без ДДС;
  • „Демакс Ди Пи Ай“ АД, гр. София - 3 774 660.74 лв. без ДДС;
  • „Телепинк“ ЕАД, гр. София - 2 399 040 лв. без ДДС;
  • Обединение „Трейс – Парафлоу“, гр. София, в което участват: "Трейс Груп Холд", гр. София и "Парафлоу Комюникейшънс" ООД, гр. София - 4 999 643.16 лв. без ДДС;
  • „Стемо“ ООД, гр. София - 3 197 851.47 лв. без ДДС.

Автоматизираното събиране на данните за трафика ще бъде за автомобилните пътища от II и III клас. Системата ще обхване процесите на регистриране, структуриране и съхранение на данните за интензивността на автомобилното движение и ще се състои от сървърна и клиентска част. По проекта да бъде финансирана доставката и монтажа на 120 бр. автоматични устройства, записващи пътния трафик с операционен и анализиращ софтуер на пунктовете, дефинирани от Агенция “Пътна инфраструктура”.