Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите предложения за строителен надзор на 3 обекта от петия етап на ОПРР

Отворени са ценовите предложения за строителен надзор на 3 обекта от петия етап на ОПРР

07.06.2013 11:31

P6063920.JPGНа 6 юни т. г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на три обекта от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Проектите се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.


Обектите от петия етап са:

  • Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново;
  • Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище;
  • Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол.

Отворени са ценовите оферти на осемте допуснати участници, както следва:

„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД

Обособена позиция № 1 – Лот 51 - 42 320 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 2Лот 54 - 42 500 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 3Лот 59 - 37 584 лв. на месец;

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

          Обособена позиция № 3Лот 59 - 19 300 лв. без ДДС на месец;

„ТРИ ЕС” ООД

Обособена позиция № 1 – Лот 51 - 59 000 лв. без ДДС;

          Обособена позиция № 2Лот 54 - 79 500 лв. без ДДС;

          Обособена позиция № 3Лот 59 - 95 000 лв. без ДДС;

„ТРАНСКОНСУЛТ – БГ” ООД

Обособена позиция № 1 – Лот 51 - 39 850 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 2 Лот 54 - 42 940 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 3Лот 59 - 38 120 лв. без ДДС на месец;

„РУТЕКС” ООД

Обособена позиция № 1 – Лот 51 - 41 300 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 2Лот 54 - 39 900 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 3Лот 59 - 41 650 лв. без ДДС;

„ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД

Обособена позиция № 1 – Лот 51 - 44 600 лв. без ДДС на месец;

          Обособена позиция № 3Лот 59 - 37 400 лв. без ДДС на месец;

ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64”

          Обособена позиция № 2Лот 54 - 44 390 лв. без ДДС на месец;

„ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Обособена позиция № 1 – Лот 51 - 38 890 лв. без ДДС;

          Обособена позиция № 2 Лот 54 - 41 200 лв. без ДДС;

          Обособена позиция № 3 – Лот 59 - 40 800 лв. без ДДС.