Начало » Пресцентър » Новини » С финансиране от ОП „Околна среда“ e възстановeно свлачището при 10-ти км на път II-14 Видин - Кула - Връшка чука

С финансиране от ОП „Околна среда“ e възстановeно свлачището при 10-ти км на път II-14 Видин - Кула - Връшка чука

04.01.2019 14:40

Photo_II-14_sled_2.jpegЗавърши възстановяването на свлачището в участъка при 10-ти километър на път II-14 о. п. Видин - Кула - Връшка чука. Инвестицията е за над 2,5 млн. лева. За обекта има издадено разрешение за ползване и шофьорите вече пътуват по ремонтираната отсечка. Строително-монтажните работни са изпълнени по проекта „Превенция и противодействие по свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 1“, финансиран от приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

 


През 2014 г. интензивните валежи активизираха свлачищна зона на второкласния път, в участъка от км 10+100 до км 10+260, предизвикаха пропадане на пътната настилка и отваряне на дълбоки пукнатини по нея. Отсечката беше затворена за движение, а трафикът преминаваше по обходен маршрут - стария път II-14, който е в непосредствена близост до авариралия участък.

С укрепването на свлачището на второкласния път, между селата Бела Рада и Войница, е изградена укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на отсечката, подобрено е отводняването, напълно реконструиран е компрометиран водосток. Участъкът е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи за повишаване безопасността на движение.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът им е за 2 534 036 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг“ АД. Договорът им е за 39 384 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „РУТЕКС“ ООД и е за 18 900 лв. с ДДС .

Общата стойност на проекта, който включва обект:„Укрепване на свлачище от км 10+100 до км 10+260 на републикански Път II-14 „о. п. Видин - Кула - Връшка чука“, област Видин“  и обект „Укрепване на свлачище по Път III-1306 при км 62+000 граница  Плевен – Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица - Горно Пещене“ на територията на ОПУ Враца“ е 3 325 623,06 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% - 2 826 779,60 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 498 843,46 лв. с ДДС. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002 – 4.003 „Превенция и противодействие по свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. републиканската пътна мрежа)“.


Photo_II-14_sled.jpeg Photo_II-14_predi_2.JPG Photo_II-14_predi.JPG
Photo_04.01_8.JPG Photo_04.01_2.JPG