Начало » Пресцентър » Новини » С изграждането на допълващи връзки ще се осигури пълна функционалност на пътен възел „Оризово“ – връзка на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

С изграждането на допълващи връзки ще се осигури пълна функционалност на пътен възел „Оризово“ – връзка на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

19.02.2015 18:03

balk_overpass_ilystration.jpgС изграждането на допълващи връзки ще се осигури пълна функционалност на пътен възел „Оризово“, при който се осъществява връзка на автомагистралите „Тракия“ и „Марица“. При изграждането му преди 15 години не е осигурена връзка от и за Бургас от АМ „Марица“.

 


Допълнителните пътни връзки, които предстои да се изградят - участък от км 4+660 до км 5+000, по никакъв начин не са свързани с изграждащите се в момента лот 1 и лот 2 от АМ „Марица“. Лот 1 е участъкът от км 5+000 до км 36+400, а лот 2 – от км 36+400 до км 70+620.

Предвижда се до средата на март Агенция „Пътна инфраструктура“ да стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на допълване на п. в. „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666 и п. в. „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ - участък от км 4+660 до км 5+000. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 3 млн. лв. Проектът е предвиден за изпълнение със средства от републиканския бюджет. Очаква се обектът да бъде изпълнен за 4 месеца.

Предстои приключване на процедурите за отчуждаване, които осигуряват теренно част от съоръжението. През последните месеци ръководството на агенцията в диалог с кмета на Братя Даскалови работи за теренното осигуряване на имотите, необходими за изграждането на допълнителните връзки.

Пътен възел „Оризово“ осигурява пресичането на две нива между АМ „Тракия“ и АМ „Марица“. В момента възелът е непълен и не осигурява всички посоки на движение. С проекта за допълване на пътния възел се предвижда изграждането на липсващите пътни връзки, осигуряващи посоки на движение от Капитан Андреево към Бургас и от Бургас към Капитан Андреево, както и четириотворен пътен надлез, осигуряващ преминаването на пътна връзка „Бургас – Капитан Андреево“ над съществуващото трасе на АМ „Тракия“.

Пътен възел „Плодовитово“ осигурява пресичане на две нива между АМ „Тракия“ и републикански път III-666. В момента той не осигурява всички посоки на движение. Проектът за допълване на пътния възел предвижда изграждането на липсващите пътни връзки, осигуряващи посоки на движение от Бургас към Плодовитово и Оризово, и от Плодовитово и Оризово към Бургас. Новите пътни връзки ще бъдат от Североизточната страна на пътния възел, като с изграждането им съоръжението ще бъде допълнено до пътен възел тип „Полудетелина“.