Начало » Пресцентър » Новини » Със средства от ОП „Транспорт“ започна изграждането на обходния път на Монтана

Със средства от ОП „Транспорт“ започна изграждането на обходния път на Монтана

19.09.2013 12:40

Montana_19_09_2013.jpgЗапочна изграждането на обходния път на град Монтана - път I-1 (Е-79) от км 102+060 до км 114+512,20. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и държавния бюджет. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 50 580 711, 99 лв. с ДДС.


 

В церемонията по символичната първа копка на обекта участваха министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков, областният управител на Монтана Анатолий Младенов и др.

Инж. Чайков подчерта, че с изграждането на обходния път ще се повиши пътната безопасност и транзитният трафик ще се изнесе извън града. Средно на денонощие по тази отсечка от път Е-79 преминават около 5 300 превозни средства, а с пускането на втория мост над р. Дунав при Видин трафикът се е увеличил с около 30%.

Дължината на участъка е 12,452 км. Предвидено е изграждането на 4 пътни възела, 7 подлеза, 2 надлеза, мост над река Огоста, железопътен надлез и др.

Строителните дейности ще бъдат изпълнени от Обединение „Обход Монтана”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. Стойността на договора за строителство е 46 572 618,11 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ - 2”, в което участват „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД - гр. Хасково и „ИНФРАМ” АД - гр. Прага. Договорът е за 1 512 000 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение е 480 календарни дни (16 месеца).

Обектът е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор №ІV и е отсечка от участъка Видин – Ботевград. По път Е-79 се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин - Калафат се увеличиха транзитните потоци в Северозападна България, като направлението се използва по-интензивно като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

 Montana_19_09_2013_1.jpg