Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят ценовите оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

Утре се отварят ценовите оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

19.11.2013 16:35

imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530”.

Пътният участък е на територията на област Кюстендил и преминава през селата Пастух и Четирци. Началото му е при км 4+810, след обходния път на град Бобошево.


 

Отсечката завършва при пътно кръстовище с път III-622 на км 25+530.

С рехабилитацията на отсечката ще се възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, както и по-доброто й отводняване. По този начин ще се повиши безопасността и удобството при пътуване.

Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени от 14.00 ч.в зала № 701 на VІI етаж в сградата на АПИ.