Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят ценовите оферти за надзор при рехабилитацията на 14 км от път III-235 Зафирово - Малък Преславец

Утре се отварят ценовите оферти за надзор при рехабилитацията на 14 км от път III-235 Зафирово - Малък Преславец

11.11.2014 12:15

oprr-vario.jpgУтре се отварят ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 13,9 км от път ІІІ-235, път ІІ-21 – Зафирово - Разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - пристанище Малък Преславец от км 39+117 до км 53+022.49, в област Силистра.

 


 

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, е на територията на община Главиница. Започва при кръстовището с път II-21 Русе - Силистра в село Зафирово и завършва при пристанище Малък Преславец на река Дунав. Трасето преминава през селата Зафирово и Малък Преславец.

Проектът - лот 76, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени от 10.30 ч. в зала 605, в АПИ.