Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в Североизточен район

Утре се отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в Североизточен район

23.09.2014 13:14

cold_recycling.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ.

 


 

Обществената поръчка е с четири обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 – ОПУ - Варна;
  • Обособена позиция № 2 – ОПУ - Добрич;
  • Обособена позиция № 3 – ОПУ - Търговище;
  • Обособена позиция № 4 – ОПУ – Шумен.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 48 месеца. Кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

Офертите ще бъдат отворени от 14:00 часа, в зала 702, в АПИ.