Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене –Якимово – Вълчедръм

Утре се отварят офертите за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене –Якимово – Вълчедръм

06.10.2014 17:56

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за рехабилитация и реконструкция на 19,6 км от път ІІІ-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, в област Монтана.


 

 

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 8 671 506 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 90 дни.

Проектът - лот 72, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“) със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите ще бъдат отворени от 14:00 часа в зала 605 в АПИ.