Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“

Утре се отварят офертите за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“

24.04.2014 11:50

Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“ от км 5+000 до км 70+620“.

 


Целта е да се изпълнят необходимите мерки за проучване и опазване на регистрираните археологически обекти в землищата на с. Златна Ливада, община Чирпан, област Стара Загора и с. Великан, община Димитровград, област Хасково.

Проектът „Изграждане на автомагистрала „Марица” – лот 1 и лот 2” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Отварянето на офертите е от 14.00 ч. в зала 701 в АПИ.