Начало » Пресцентър » Новини » Утре се отварят офертите за строителството на участък 2 от Западната дъга на СОП

Утре се отварят офертите за строителството на участък 2 от Западната дъга на СОП

10.11.2014 17:26

Zapadna_daga_lot_2_-_karta.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за определяне на изпълнител за строителство на „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.


Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор №IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

В момента се изгражда участък 1 от Западната дъга на СОП - път ІІ-18 от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780, с обща дължина 3,009 км.

Строителството на участък 2 включва директното трасе и реконструкция на Софийския околовръстен път в отсечката от км 0+780 до км 6+308.17. Предвидено е построяването на три пътни възли – п. в. „Стефансон“, п. в. „Ломско шосе“ и п. в. „Северна скоростна тангента“, на естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, на нов път за гара Волуяк и т. н. Началото на обекта започва при км 0+780 или на около 70 метра след пресичането на река Какач.

Индикативната стойност на поръчката е 92 720 268 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта

Офертите ще бъдат отворени от 15.00 ч. в зала 702, в АПИ.