Начало » Пресцентър » Новини » В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за консултант на Автомагистрала „Струма” ЛОТ №1 Долна Диканя - Дупница

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за консултант на Автомагистрала „Струма” ЛОТ №1 Долна Диканя - Дупница

08.06.2011 12:15

Logo-API-Small.pngОтворени са предложенията на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на  допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА от км 305+220 до км 322+000”


Участниците са както следва:

1.      ДЗЗД „Интегра – ДРЕЕС и Зомер” -                                     вх. № 1-10:55/01.06.2011 год.;
2.      ДЗЗД  ”АДО – Пи Ес Консулт”  –                                          вх. № 2-12:20/01.06.2011 год.;
3.      „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София  –                              вх. № 3-13:50/01.06.2011 год.;
4.      „Инфраструктурни Магистрални пътища” –                      вх. № 4-14:00/01.06.2011 год.;
5.      „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София  -                          вх. № 5-14:05/01.06.2011 год.;
6.      ДЗЗД Обединение  „Струма 2011” –                                  вх. № 6-14:10/01.06.2011 год.;
7.      „Трансконсулт - БГ” ООД, гр.София  –                               вх. № 7-14:15/01.06.2011 год.;
8.      ДЗЗД „Рафаилов - Три Ес-Инженеринг”  –                        вх. № 8-14:20/01.06.2011 год.;
9.      Обединение „Т7 Експрес/ Партнерс”  –                            вх. № 9-14:25/01.06.2011 год.;
10.    ДЗЗД  „ЕПЕК” –                                                                    вх. № 10-14:30/01.06.2011 год.