Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на обхода на Габрово

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на обхода на Габрово

06.02.2013 15:03

P2063107.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект: ПЪТ III-5004 „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 31+000,  УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 20+124.50 И ЕТАПНА ВРЪЗКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+130”.

Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници, в лева без ДДС:


 

 

  • "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 102 750 лв.;
  • ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“ – 57 085.00 лв;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ПИ КОНСУЛТ“ – 67 358 лв.; 
  • ОБЕДИНЕНИЕ „РУТЕКС-ТЕХНИТАЛ“ – 81 333 лв.;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАМ ГАБРОВО“ – 27 700 лв. 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.